Zajímavá místa v okolí

Od Mlýna se lze vydat na všechny světové strany za krásami přírody i kulturních památek. Lze zažít i ruch velkoměsta.

Poloha Žabovřeského Mlýna přímo vybízí k prožití nezapomenutelné dovolené v samém srdci Jižních Čech. Každý tu může najít to své.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Nad městem, které se rozkládá na obou březích řeky Vltavy, už z dálky spatříte bílé zdi a zubatá cimbuří věží zámku Hluboká. Jeden z nejhezčích a nejnavštěvovanějších českých zámků dobře znáte z filmové pohádky Pyšná princezna a jako v pohádce si budete připadat i při prohlídce a procházce městem. Autem jste tam za 10 minut a nabídka je tam tak široká, že naplní program na několik dnů.

Je možné navštívit zámek s přilehlým parkem a Alšovou jihočeskou galerií, ZOO se spoustou atrakcí pro děti, lovecký zámek Ohrada, golfová hřiště, sportovní areál s trampolínami, lanovým parkem a dalšími atrakcemi pro děti i dospělé, venkovní bazén s tobogánem, golfové hřiště, dětské hřiště, adrenalinové centrum, kryté kurty, bowling, golf, vyhlídkové lety, mnoho restaurací, divadelní představení v nádvoří zámku, koncerty atd.

V blízkosti se nachází rybník Bezdrev, kde je možnost půjčení šlapadel.

www.zamek-hluboka.eu, vzdálenost 13 km

 

České Budějovice

Město nabízí mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí: expozice historických motocyklů, hvězdárna a planetárium, sportovní zařízení Baby centrum Šikulka, lanový park Máj, cykloturistika, inline bruslení, adrenalinové sporty, koupání , relaxace, prohlídky města a podobně.  Kompletní program kulturních akcí konaných na území města vám nabídne volnočasový portál www.InBudejovice.cz

Venkovní koupání: Vodácké centrum, plavecký stadion, Malý jez, Nemanický rybník
Kryté bazény: Plavecký stadion, sportovní zařízení Baby centrum Šikulka, Olma R+ a další.

Možnost plavby lodí z Českých Budějovic na Hlubokou.

http://www.c-budejovice.cz, vzdálenost 13 km

 

Zámek Kratochvíle

Renesanční klenot mezi rybníky Netolické pánve. Sen italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov. Panský rozmar, který přinesl úchvatný výsledek. To všechno je Kratochvíle, malebné panské sídlo s jezdeckým areálem, obklopené lesy, rybníky, alejemi a pastvinami.

www.zamek-kratochvile.eu, vzdálenost 16,8 km

 

Hrad a klášter Kuklov


Pět vysokých gotických oken bývalého klášterního kostela svatého Ondřeje se vypíná nad vesničkou Kuklov nad údolím Brložského potoka, 3 km západně od Brloha v Blanském lese. Poblíž kláštera se v lese nacházejí také zříceniny hradu Kuglvajt ze 14. století.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuklov,  vzdálenost 19 km

 

Muzeum Vodňany

Ve vodňanském muzeu naleznete stálou expozici Rybářství na Vodňansku. Na informačních tabulích se můžete seznámit se starší historií města, rybníkářství a mlynářství. Sídlem muzea je bývalá synagoga.

www.muzeumvodnany.czvzdálenost 22 km

 

Přehrada Římov

Přehrada Římov a poutní křížová cesta patří k hlavním turistickým zajímavostem. Již v 17. století v Římově vzniklo poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty, tzv. Římovské pašije s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

http://www.rimov.cz, vzdálenost 35 km

 

CHKO Šumava

Šumava patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří střední Evropy s rozsáhlými vrcholovými plošinami, ležícími v několika úrovních v nadmořské výšce nad 1000 m n.m.  CHKO (chráněná krajinná oblast) Šumava chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami.

Doporučujeme v případě hezkého počasí tyto výlety:

 

Rybník Dehtář

V sousedství Mlýna se nachází jeden z největších rybníků v České republice. Svými téměř 250 hektary nabízí jedinečnou příležitost pro koupání, vodní sporty, surfování, kitesurfing (kiteboarding). Dále zde naleznete občerstvení či oblíbenou cyklostezku.

Pozorovat i fotografovat můžete řadu vodních ptáků, různé druhy kachen, divoké husy, potáplice, potápky, volavky, čejky chocholaté, bekasiny otavní, kolihy velké, různé druhy vodoušů a jespáků a další druhy vzácných ptáků. Zimuje zde orel mořský a loví zde pilich, motáci a při tahu i sokol stěhovavý. Rybník je zařazen mezi Evropsky významné ornitologické lokality i do území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000.

Rybník Dehtář , vzdálenost 2 km

 

Obec Holašovice

Holašovice, zaspané v roce 1998 mezi památky UNESCO, patří díky statkům ve stylu jihočeského selského baroka mezi nejhezčí vesnice v Česku. Kolem návsi s rybníčkem stojí domy se špýchary a bohatě zdobenými širokými štíty, malebný obrázek doplňují studny, barokní kaplička a kovárna.

Stále větší počet návštěvníků přitahuje i „Holašovický Stonehenge“ – unikátní areál v přírodě s četnými menhiry.

www.holasovice.eu, vzdálenost 7,1 km

 

Keltské oppidum Třísov

Pokud byste pokračovali od Holašovic dál k jihu, po 10km dojedete k dalšímu unikátu – keltskému oppidu Třísov pod nímž se na pahorku u Vltavy vypíná zřícenina hradu Dívčí Kámen. V blízkosti můžete obdivovat i památný strom – lípu z doby Karla IV.  Projít můžete naučnou stezku Třísov – Dívčí Kámen – Holubov. Z Holubova je pak možné dojít nebo dojet k lanové dráze na Kleť – nejvyšší horu Blanského lesa.

Keltské oppidum Třísov, vzdálenost 20 km

 

Rozhledna  na Kleti

Nejstarší kamennou rozhlednou v České republice je pseudogotická věž lemovaná cimbuřím, která byla postavena roku 1825 na Kleti nedaleko Českého Krumlova. Za jasného počasí dohlédnete z rozhledny až na vrcholky Alp!

Z vrcholu Kletě vedou mnohé turistické trasy – nejatraktivnější je asi do kláštera Zlatá Koruna nebo do Českého Krumlova. Nenáročnou 8 km dlouhou trasu do perly jihočeských měst zvládnou i malé děti.

https://klet.ceskehory.cz,  vzdálenost  35 km

 

Český Krumlov

Spleť křivolakých středověkých uliček, malebné štíty měšťanských domů, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i středověké krčmy, výstavy, koncerty, festivaly – to všechno je Český Krumlov. Město s jedinečnou magickou atmosférou je od roku 1992 zapsáno mezi památky UNESCO.

http://www.ckrumlov.info, vzdálenost 34 km

 

Archeopark Na Jánu (Netolice)

Archeopark leží na místě akropole bývalého přemyslovského kastelánského hradu. Archeopark Na Jánu v Netolicích je první jihočeskou archeologickou památkou, prezentovanou moderní formou přímé rekonstrukce.

Pro chvíle ztišení je možné navštívit poutní místo Lomec, vzdálené z Netolic asi 7 km.

http://www.archeopark-netolice.czvzdálenost 12 km

 

CHKO Blanský les

Na území chráněné krajinné oblasti Blanský Les je vyhlášeno 15 přírodních rezervací: Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na stráži, Malá skála, Ptačí stěna, Horní luka, Mokřad u Borského rybníka). Vyjma již výše popisovaných zajímavých míst zde naleznete další naučné stezky, historické památky a především rozličnou květenu a zvířenu.

http://blanskyles.ochranaprirody.cz, vzdálenost 7 km na hranici, 20 km do středu

 

Koupání

Vodní nádrž Husinec, rybník Podroužek, rybník Dehtář, Záhorský rybník, rybník Rozboud, koupaliště Olešník, bazén Prachatice, koupaliště Holubov, rybník Bezdrev, koupaliště Prachatice – Hulák, České Budějovice – Vltava, vodní nádrž Hněvkovice, koupaliště Holubov, koupaliště Olešník, rybník Podroužek, koupaliště Hluboká nad Vltavou, koupaliště České Budějovice, České Budějovice – plavecký stadion, bazén České Budějovice – Viva, rybník Štilec, koupaliště Borek, koupaliště Dobrá Voda u Českých Budějovic, Záhorský rybník, vodní nádrž Hněvkovice, rybník Bezdrev, koupaliště Holubov, koupaliště Olešník, rybník Podroužek, rybník Štilec, koupaliště Borek, Záhorský rybník, přehrada Římov, koupaliště Holubov, rybník Mrhal, rybník Bezdrev, koupaliště Besednice, bazén Český Krumlov.

ŽABOVŘESKY U HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

První písemná zmínka o Žabovřeskách je z roku 1334, kdy se staly majetkem Rožmberků. Symbol tohoto slavného rodu se zachoval v podobě pětilisté růže i v současném znaku obce. Nejvýraznějším symbolem znaku je však žába, která dala obci jméno.

Žabí koncerty z četných okolních rybníků tvoří výraznou zvukovou kulisu zdejšího života.

Kolem Mlýna protéká potok ze sousedního 264 ha rybníku Dehtáře, vybudovaného Rožmberky již v roce 1479, který patří k největším v Čechách. Je přírodní rezervací pro vodní ptáky, slouží k chovu ryb a provozování vodních sportů.